Loma

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych

Zabezpieczenia rur palnych

Kołnierz ogniochronny Astro Collar

Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym oraz elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C.

Opaska ogniochronna ASTRO WRAP

Opaski ASTRO WRAP składają się z warstwy zewnętrznej, którą jest zamknięta torebka wykonana z folii polietylenowej w kolorze czerwonym o grubości 0,05 mm, oraz wypełnienia w postaci jednego albo dwóch elastycznych wkładów pęczniejących pod wpływem temperatury powyżej 140 ºC.

Masa pęczniejąca ASTRO HPE

ASTRO HPE jest wysokoprężną masą uszczelniającą, na bazie grafitu, pęczniejąca masa uszczelniająca, która rozszerza się pod wpływem ognia chroniąc przepusty, w tym także rury i kable. Utrzymuje również spójność wykonania izolacji uszczelnienia. Masa uszczelniająca uszczelnia od dymu, gazu i powietrza. Na skutek pożaru produkt pęcznieje i wywiera ciśnienie na otaczające podłoża prowadząc do zamknięcia przepustu.

OTULINA CONLIT ALU

Otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowana napisami. OTULINY CONLIT ALU przeznaczone są do izolacji rur z tworzyw sztucznych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożarowych w klasie odporności EI 120. OTULINY CONLIT ALU są integralną częścią systemu FIREPRO.

ROCKLIT 150

Płyty ze skalnej wełny mineralnej. Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych. Dostępny również z okładziną z folii aluminiowej jako ROCKLIT 150 AF

Opaski ogniochronne Pyroplex PPW4

Opaski ogniochronne stosuje się na zewnątrz lub wewnątrz ścian bądź stropów z przeznaczeniem ogniochronnego uszczelnienia rur palnych np. PCV, PE, PP lub rur stalowych, miedzianych izolowanych pianką izolacyjną. Opaski ogniochronne stanowią całkowitą nowość pod względem łatwości i szybkości montażu zarówno w ścianach jak i w stropach. Są odporne na wilgoć i wodę, działanie promieni UV i ozonu, co powoduje trwałość i pewność, jakości zabezpieczenia. Zastosowanie opasek umożliwia połączenie doskonałej dwugodzinnej ochrony przed przenikaniem ognia z estetycznym wyglądem wykończenia ścian i sufitów. Pobierz katalog.

Kołnierze ogniochronne Pyroplex PPC4

Kołnierze ogniochronne stosuje się na zewnątrz lub wewnątrz ścian lub stropów od strony zagrożenia ogniowego z przeznaczeniem ogniochronnego uszczelnienia rur palnych np. PCV, PE, PP lub rur stalowych, miedzianych izolowanych pianką izolacyjną. Składają się one ze stalowej obudowy i pęczniejącego wypełnienia (grafit + polimery). Posiadają zawleczkę ułatwiającą dokładne dopasowanie do rury przed zamontowaniem na stałe.

FLAME STAL Fire Proof Solvent

Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą podkładową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych. Pobierz ulotkę.

Wodna powłoka ogniochronna FIRE FILM

Pobierz ulotkę.

 

Zabezpieczenia rur niepalnych

PŁYTA/FARBA OGNIOCHRONNA ASTRO FLEXI BATT/COAT

Płyta przeciwogniowa Fire Batt składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 140 kg/m3 pokrytej 2mm obustronną, akrylową powłoką uszczelniającą. W normalnych temperaturach płyta i powłoka pozostają elastyczne tak aby umożliwić termiczne i mechaniczne ruchy instalacji w otworach. Oba produkty nie ulegają szkodliwym działaniom oleju, grzybów, wilgoci, szkodnikom, warunkom atmosferycznym. Nie zawierają chlorowca i azbestu.

Masa pęczniejąca ASTRO HPE

ASTRO HPE jest wysokoprężną masą uszczelniającą, na bazie grafitu, pęczniejąca masa uszczelniająca, która rozszerza się pod wpływem ognia chroniąc przepusty, w tym także rury i kable. Utrzymuje również spójność wykonania izolacji uszczelnienia. Masa uszczelniająca uszczelnia od dymu, gazu i powietrza. Na skutek pożaru produkt pęcznieje i wywiera ciśnienie na otaczające podłoża prowadząc do zamknięcia przepustu.

OTULINA ROCKLIT ALU

Otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. OTULINY ROCKLIT ALU przeznaczone są do izolacji rur stalowych, miedzianych i żeliwnych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożarowych w klasie odporności EI 120. OTULINY ROCKLIT ALU są integralną częścią systemu FIREPRO.

OTULINA ROCKLIT

Otulina ze skalnej wełny mineralnej. OTULINY ROCKLIT przeznaczone są do izolacji rur stalowych, miedzianych i żeliwnych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożarowych w klasie odporności EI 120. OTULINY ROCKLIT są integralną częścią systemu FIREPRO.

ROCKLIT MAT

Maty ze skalnej wełny mineralnej pokryte zbrojoną folią aluminiową. Maty ROCKLIT MAT przeznaczone są do izolacji rur w przejściach instalacyjnych wykonanych w systemie FIREPRO.

 

FIRELIT BMA

Farba ogniochronna do zabezpieczeń powierzchni przejść instalacyjnych rurociągów. Do uszczelnień przejść instalacyjnych rurociągów przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonanych z wełny mineralnej.

FIRELIT BMS/BMK

Szpachla ogniochronna do uszczelnień przejść instalacyjnych. Do uszczelniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonanych ze skalnej wełny mineralnej.