Loma

Płaszcze ochronne

Płaszcze zewnątrzne

Powłoka 1577CW

Powłoki specjalistyczne są uniwersalnymi samoprzylepnymi powłokami izolacyjnymi, wykonanymi z aluminium laminowanego. Jako ochronny płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych stosowanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach w klimatyzacji, wentylacji, ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych Jako alternatywa do osłon z blach stalowych i aluminiowych

Powłoka 1579CW

Trzynastowarstwowa struktura laminatowa. Występuje również w wersji bezklejowej. Jako ochronny płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych stosowanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych. Przy wymaganej szczególnie wysokiej odporności mechanicznej Jako alternatywa do osłon z blach stalowych i aluminiowych

Folia Alu-Grobkorn

Materiał Alu Grobkorn zgodnie z Deklaracją Materiałową producenta zawiera minimalnie 98% aluminium.